Březen 2011

Nevěřím, nevěřím, že láska je pouhý klam, láska JE.
Vím to, vím, vždyť na ni právě teď umírám.